Benvingut:

Benvolguts, benvolgudes, La direcció de l’Institut F.X. Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú, es complau en invitar-vos a conèixer el nostre centre a partir d’aquesta pàgina web. A nivell pedagògic som un centre que uneix tradició i innovació —el nostre origen és la Escola d’arts i Oficis de Vilanova, fundada al 1886— i […]

Projectes d’Edificació

Família professional: edificació i obra civil

Tríptic informatiu

Pàgina web del departament d’educació

Competències professionals

L’objectiu del CFGS es dotar a l’alumne/a de les següents capacitats i competències:

 • Desenvolupar projectes i supervisar la realització de plànols.
 • Representar els plànols de projectes de construcció.
 • Mesurar i certificar unitats d’obra.
 • Realitzar el seguiment de la planificació de l’obra.
 • Realitzar l’administració, gestió i comercialització d’una petita empresa o taller.

Titulació

Els alumnes que superin el CFGS rebran la titulació de Tècnic Superior en projectes d’edificació, la qual correspon al nivell 3 de qualificació professional segons preveu la Decisió del Consell de la Unió Europea.

Principals ocupacions i llocs de treball

En general, exerciran la seva activitat en despatxos d’arquitectura, enginyeria, urbanisme, decoració; Grans, mitjanes i petites empreses constructores; Organismes públics locals, autonòmics o estatals i eventualment de forma autònoma.
Les principals ocupacions serien les següents:

 • Projectista d’edificació.
 • Projectista d’obres públiques.
 • Projectista d’instal·lacions.
 • Projectista calculista.
 • Ajudant d’obra.
 • Ajudant de planificació.
 • Tècnic en organització.
 • Ajudant d’organització.

Durada

La durada d’aquest cicle formatiu es de 2000 hores (dos cursos acadèmics) dividides de la següent manera:

 • 1650 hores de formació en el centre educatiu.
 • 350 hores de formació en un centre de treball.

Crèdits en que s’estructura el cicle formatiu

 

PRIMER CURS (1 GRUP AMB HORARI DE MATÍ)

 

M1Representacions de construcció
M3Replanteigs de construcció
M5Instal·lacions en edificació
M9Estructures de construcció
M10Disseny i construcció d’edificis
M11Formació i orientació laboral

 

SEGON CURS (1 GRUP AMB HORARI DE TARDA)

 

M6Eficiència energètica en edificació
M2Amidaments i valoracions de construcció
M4Planificació de construcció
M7Desenvolupament de projectes d’edificació residencial
M8Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial
M12Empresa i iniciativa emprenedora
M13Projecte en edificació

 

Horari

1r curs: horari intensiu de matí de 8.00′ a 14.30’h
2n curs: horari intensiu de tarda, de 15.00′ a 21.30’h

Preinscripció i matriculació